Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
www.gnto.gr

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)
www.otek.edu.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
www.sete.gr

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
www.grhotels.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
www.gtp.gr

Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου
www.topel.gr